Lịch Sử Wili

Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển Wili

  • 2014: Thành Lập

  • 2014: Đại diện độc quyền hãng Clorius , Denmark

  • CLORIUS
  • 2015: Đại diện độc quyền hãng Thermon, USA

  • THERMON
  • 2015:Đại diện độc quyền hãng, Poland

  • 2020: Thành lập chi nhánh tại Hà Nội

  • 2020: Thương hiệu Wili Được cấp quyền bảo hộ thương hiệu

  • 2021: Wili Đạt chứng nhận ISO-9001 cho Quy Trình quản lý chất lượng

  • Logo Wili qua các thời kì

logo wili
logo wili