Van Tĩnh Nhiệt

Sử dụng nguyên tắc giãn nở của sáp khi nhiệt độ dòng chảy thay đổi