Chúng tôi cung cấp các loại van điều khiển

Thiết Kế:

2-ngả hoặc 3-ngả
Single seated, single seated balanced or double seated
Kết nối ren hoặc bích

Môi trường:

Nước, bao gồm cả nước biển
Hơi nóng
Dầu nóng
Các chất lỏng khác

Điều Khiển:

On/off
Regulating 4-20mA
Themrostat