Van điện từ là một thiết bị cơ điện trong đó điện từ sử dụng dòng điện để tạo ra từ trường và do đó vận hành một cơ chế điều chỉnh việc mở dòng chất lỏng trong van.