Chúng tôi cung cấp các bộ truyền động thông thường và bộ truyền động tương tự. Bao gồm các bộ truyền động đặc biệt để sử dụng trong hàng hải, được thiết kế để chịu được các rung động.