Chúng tôi cung cấp các loại van điều khiển

Thiết Kế

  2-ngả hoặc 3-ngả
Single seated, single seated balanced or double seated
Kết nối ren hoặc bích

Môi trường

  Nước, bao gồm cả nước biển
Hơi nóng
Dầu nóng
Các chất lỏng khác

Điều Khiển

  On/off
Regulating 4-20mA
Themrostat

Nhóm Sản Phẩm

Van Điều Khiển