Steam Tracing

Thermon cung cấp một giải pháp sấy bằng hơi nóng để cấp nhiệt cho đường ống từ chống đóng băng đến bảo trì quá trình nhiệt độ cao. Các hợp chất truyền nhiệt của Thermon làm tăng hiệu suất truyền nhiệt của các bộ dò hơi thông thường lên 1000%. Bộ theo dõi nhiệt có thể tiếp cận việc truyền nhiệt của một hệ thống đầy đủ.