Phân Biệt: Gia Nhiệt Heating và Duy Trì Nhiệt Heat Trace

Khái Niệm

  1. Gia Nhiệt Heating
    Gia nhiệt Heating là cung cấp nhiệt lượng cho đối tượng để đối tượng đó tăng nhiệt độ từ nhiệt độ thấp hơn (T1) lên nhiệt độ cao hơn (T2).Với T2>T1.
    ví dụ: Đun 1m3 nước từ 25C lên 100C.
Bieu do gia nhiet
Bieu do gia nhiet
Biểu đồ gia nhiệt
  1. Duy Trì Nhiệt ( Heat Trace)
    Duy trì nhiệt là cung cấp lượng nhiệt để bù đắp lại lượng nhiệt bị mất đi do quá trình tỏa nhiệt ra môi trường , giúp cho nhiệt độ ban đầu được duy trì ổn định. T2=T1.
    Ví dụ: Duy trì 1m3 nước nóng 80C để nó không bị hạ nhiệt theo thời gian.
biểu đồ duy trì nhiệt
biểu đồ duy trì nhiệt
biểu đồ duy trì nhiệt

Thiết Bị Sử Dụng

1/ Gia Nhiệt Heating
Để gia nhiệt, chúng ta dùng các thiết bị gia nhiệt công suất cao ( Heater, Heat exchanger, blower, boiler…) để cung cấp nhiệt cho đối tượng cần gia nhiệt.
Đạc điểm của các thiệt bị này là công suất tỏa nhiệt lớn hàng kW, mật độ tỏa nhiệt (Watt/cm2) cao.
Sản Phẩm Liên quan>>

gia nhiệt heater
gia nhiệt heater
Gia nhiet heater

2/ Duy Trì Nhiệt Heat Trace
Để duy trì nhiệt của đối tượng, ta dùng các thiết bị có công suất tỏa nhiệt vừa đủ bù lại lượng nhiệt mà đối tượng bị mất, công suất của các thiết bị này thường là nhỏ dưới 100wat/m.
Sản phẩm liên quan>>

dây duy trì nhiệt Heat Trace
dây duy trì nhiệt Heat Trace
Dây duy trì nhiệt Heat Trace