Dây Gia Nhiệt Thermon HTEK

Dây Gia Nhiệt Thermon HTEK

ỨNG DỤNG
Dòng HTEK hiệu suất cao không đổi
cáp sưởi ấm watt được sử dụng cho nhiệt độ đường dài
bảo trì hoặc bảo vệ đóng băng khi chiều dài mạch
vượt qua những hạn chế của cáp sưởi điện trở song song
và nhiệt độ duy trì cao hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao
bắt buộc. Chiều dài mạch lên đến 12.000 feet (3.658 m) có thể
được cung cấp năng lượng từ một điểm cung cấp điện duy nhất.
Mạch nối tiếp của HTEK cung cấp nguồn điện nhất quán
đầu ra dọc theo toàn bộ chiều dài của cáp mà không có điện áp
loại bỏ các mối quan tâm liên quan đến cấu trúc lần vết song song.
Cáp HTEK được chấp thuận để sử dụng trong các khu vực thông thường (không được phân loại) và nguy hiểm (được phân loại).
Tính Năng

thermon htek
thermon htek
htek
htek
htek
htek