Giới thiệu về Clorius Controls
Clorius Controls là nhà sản xuất hàng đầu về van, thiết bị truyền động và các giải pháp điều khiển toàn diện hỗ trợ các ứng dụng hàng hải và công nghiệp khác nhau. Bên cạnh các loại van điều khiển và thiết bị truyền động, chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp, bao gồm hệ thống điều khiển điện, khí nén, cảm biến tự chỉnh và cảm biến bên trong để đáp ứng các yêu cầu cụ thể do khách hàng đặt ra.

Các sản phẩm của Clorius được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của khách hàng của chúng tôi. Các sản phẩm của chúng tôi, được xây dựng bằng vật liệu cao cấp đảm bảo vòng đời lâu hơn, bảo trì tối thiểu và chi phí sở hữu thấp hơn.