Phụ Kiện và Đầu Đốt Đặc Biệt

Phụ Kiện và Đầu Đốt Đặc Biệt

High density cartridge heaters
Phụ Kiện và Đầu Đốt Đặc Biệt

6Band Heaters (TB, BC Series)
C – Cartridge Heater
D – Drum Heater

gDrum Heateria nhiệt ống D130 thermon
Drum Heater

FV – Calvane™ Heater
IXS – Bolt Heater (Stud Heater)
MXS – Gain and Gate Guide Heater
PGH/PGHT – Pilot Gas Heaters
PH – Fan-Forced Enclosure Heater
Strip Heaters (FS, SD, SS Series)
Tubular Heaters (IX, HX, KX Series)
WXS – Gate Body Duct Heater

Công ty TNHH Wili

Web: Wili.com.vn

Mail: Jan.tran@wili.com.vn

Liện hệ: 0356 975 994 ( Jan Tran)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *