Hệ thống kiểm soát nhiệt độ bằng khí nén hoàn chỉnh bao gồm bộ truyền động tuyến tính dùng màng, bộ điều khiển cơ bao gồm cảm biến, bộ định vị khí nén, bộ định vị khí nén điện, bộ điều nhiệt và bộ điều chỉnh bộ lọc, được cung cấp cho hệ thống sưởi và làm mát.