Wili cung cấp các bộ làm mát mẫu phù hợp với nhu cầu của bạn
Máy phân tích chất lỏng và khí cần một mẫu trong một phạm vi nhiệt độ cụ thể. Khi nhiệt độ này khác với nhiệt độ quy trình của bạn, có thể cần một bộ làm mát mẫu.
Chúng tôi là nhà sản xuất của một loạt các bộ làm mát mẫu bằng thép không gỉ và hợp kim.