HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐÃ THAM GIA

STT

Tên Triển lãm

Đại Điểm

Năm

1 OGAV BRVT 2015
2 Vietship HN 2016
3 Viet build HCM 2017
4 Viet Build HN 2017
5 Vietbuild HCM 2018
6 Viet Build Da Nang 2020
7 Vietbuild Can Tho 2021
8 Vietbuild HN 2022
9 VFM Binh Duong 2022