Các hệ thống điều khiển nhiệt độ điện tử hoàn chỉnh bao gồm bộ điều khiển PI / PID điện tử, cảm biến và bộ truyền động van điện trong các hệ thống kỹ thuật số hoặc tương tự (4-20mA) được cung cấp cho hệ thống sưởi ấm và làm mát trong lắp đặt hàng hải.

Danh mục