Van Nhiệt Hồi Lưu

    2.750.000 

    Van cân bằng nhiệt P605, Pegler