Kiểm soát và giám sát

Điều khiển mạch theo dõi nhiệt có thể đơn giản như một bộ điều nhiệt cơ học. Thường xuyên, yêu cầu kiểm soát và giám sát tinh vi hơn là cần thiết. Cho dù nó có một bộ điều chỉnh nhiệt cơ học hay hệ thống giám sát và điều khiển dựa trên bộ vi xử lý, Thermon có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn.