Van Hòa Trộn Nhiệt Độ Clorius Mixing Valve H3F

Van Hòa Trộn Clorius Mixing Valve H3F

Thông tin sản phẩm
VAN H3F, VI / ANSI FLANGES.
Bảng dữ liệu số 2.4.07
Đặc điểm: bậc hai / tuyến tính

Van điều khiển ba chiều loại H3F (Thép đúc) với hai ghế đơn cân bằng được thiết kế để kiểm soát dầu nóng, nước và các chất lỏng khác. Có thể được lắp đặt như một van trộn hoặc chuyển hướng (cùng Kv).

clorius mixing valve h3f
clorius mixing valve h3f
• Thiết kế đơn giản đảm bảo các điều khiển đáng tin cậy và giảm thời gian chết tốn kém.
• Vị trí của hộp đóng gói trong bộ truyền động làm cho dịch vụ van thân thiện.
Mã khác:
Strainers M-F821A, G-F821C, H-F821F
Thermostats V2, V4, V8
All stainless steel thermostats V4.03, V4.05
Guidance for Clorius V-thermostats All types
Self-acting duostats V4
Optional capillary tubing for thermostats & duostats
Sensor pockets For thermostats
Manual adjusting device
Cooling units KS-4, KS-5, KS-6
   Adaptors G¾B x G1
Differential pressure controls    TDS
   TDL
                                                                                  TD66
   Pressure reducing valves G1PR, H1PR
   Differential pressure controls TD56-2
   Pneumatic controls Various types
Electronic Controllers    ER 2000
   ER 2000-P
                                                                                  ER 3000
Electric valve actuators    AVM321 & AVM322
   AVM234 & AVF234
                                                                                  CAR
   Safety valve actuator, Safety Set SM 6
   Temperature sensors FF 12, FF 15, VPL16
L1S
L1SB
L1SBR
L2S
L2SR
L3S
L3S
L2F
L2FR
L3F
L3FA
L3F
L2FM-T
L3FM-TR
L3FM-TL
L3FM-TM
M1F
M1FBN
M2F
M2FR
M3F
M1F
M1FBN
M2F
M2FR
M3F
M2F
M2FR
M3F
M3F-I
M2FR
M3F
M3FA
M3FA-I
G1F
G1FBN
G1FB
G2F
G2FR
G2F
G2F
G2FR
G3F
G3F-I
G1F
G1FBN
G2F
G2FR
G3F
G3F
G3F Soft Seat
G3F-I Soft Seat
G3FA
G3FA-I
G2FM-T
G2FM-T
G3FM-TR
G3FM-TL
G3FM-TM
G3FM-TR
G3FM-TL
G3FM-TM
G3CM-TR
G3CM-TL
H1F
H1FBN
H1FB
H2F
H2FR
H3F
H1F
H1FBN
H2F
H2FR
H3F
H2F
H2FR
H3F
S2FM-T
S3FM-TR
S3FM-TL
S2FM-TM