Đầu Đốt Nhúng

Đầu Đốt Nhúng

Điện Trở Đốt
Điện Trở Đốt

Đầu Đốt Nhúng Gắn Đáy Bồn (DX Series)
CX – Đầu Đốt Nhúng Kết Nối Ren
Đầu Đốt Nhúng (CXC,CXI)
Đầu Đốt Kết Nối Bích (CX Series)
FPH – Đầu Đốt Gắn Trong Ống, Kết Nối Bích
MX – Đầu Đốt Nhúng Gắn Trong ỐNg
Over-The-Side Immersion Heaters (DX Series)
Screwplug Heaters (CX Series)

Điện Trở Đốt

TX – Urn Heater

 

 Công ty TNHH Wili Web: Wili.com.vn Mail: Jan.tran@wili.com.vn Liện hệ: 0356 975 994 ( Jan Tran)
Công ty TNHH Wili Web: Wili.com.vn Mail: Jan.tran@wili.com.vn Liện hệ: 0356 975 994 ( Jan Tran)

Công ty TNHH Wili

Web: Wili.com.vn

Mail: Jan.tran@wili.com.vn

Liện hệ: 0356 975 994 ( Jan Tran)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *