Hệ thống kiểm soát nhiệt độ bằng khí nén hoàn chỉnh bao gồm bộ truyền động tuyến tính dùng màng, bộ điều khiển cơ bao gồm cảm biến, bộ định vị khí nén, bộ định vị khí nén điện, bộ điều nhiệt và bộ điều chỉnh bộ lọc, được cung cấp cho hệ thống sưởi và làm mát.

Điều Khiển Khí Nén

Chuyền Động Khí Nén S

Pneumatic actuators Series S Pneumatic...

Pneumatic indicating controllers and transmitters S80

Pneumatic indicating controllers and...

Pneumatic positioners PPL/PPR

Robust control devices that provide...

Lọc khí Điều Áp AW20

Combine the features of the filters and...

Chuyền Động Khí Nén AD / ADHW

Pneumatic actuators with high torque,...

Chuyền Động Khí Nén AS / ASHW

The AS actuators are made according to...

Pneumatic thermostats

For temperature control in heating and...

Pneumatic positioners EPL/EPR

Robust control devices that provide...