Chúng tôi cung cấp các bộ truyền động thông thường và bộ truyền động tương tự. Bao gồm các bộ truyền động đặc biệt để sử dụng trong hàng hải, được thiết kế để chịu được các rung động.

Bộ Truyền Động Điện

Truyền Động Điện-AVM234S

AVM 234S: 2500N Valve actuator with SUT...

LINEAR ACTUATOR-AVM321/AVM322

AVM 321, 322: Valve actuator How...

ROTARY ACTUATOR-TYPE CAR SERIES

ACTUATOR CAR 019~24V WITH PCU. Electric...