Các hệ thống điều khiển nhiệt độ điện tử hoàn chỉnh bao gồm bộ điều khiển PI / PID điện tử, cảm biến và bộ truyền động van điện trong các hệ thống kỹ thuật số hoặc tương tự (4-20mA) được cung cấp cho hệ thống sưởi ấm và làm mát trong lắp đặt hàng hải.

Điều Khiển Điện

Cảm Biến Nhiệt Độ

The temperature sensors are used for...

Controller ER 3000

It is specially designed for large...

Controller ER 2000

Controller ER 2000 & ER 3000 Clorius...

Sensor with Pt100

• Resistance sensor Pt 100 Ω/0°C. •...

ROTARY ACTUATOR-TYPE CAR SERIES

ACTUATOR CAR 019~24V WITH PCU. Electric...