Chúng tôi cung cấp các loại van điều khiển 

Thiết Kế:

 • 2-ngả hoặc 3-ngả
 • Single seated, single seated balanced or double seated
 • kết nối ren hoặc bích

Môi trường:

 • Nước, bao gồm cả nước biển
 • Hơi nóng
 • Dầu nóng
 • Các chất lỏng khác

Điều Khiển:

 • On/off
 • Regulating
 • 4-20mA
 • Themrostat

Van Điều Khiển

ROTARY ACTUATOR-TYPE CAR SERIES

ACTUATOR CAR 019~24V WITH PCU. Electric...

Ballorex Different Pressure Control Valve

Ballorex Different Pressure Control...

Van Hồi Lưu-Venturi

Venturi valve is compact having flow...

Van Nhiệt Hồi Lưu

Thermostatic control valve for...

self-acting thermostats type V

Clorius temperature controllers,...

Thermostatic valve

Uses the principle of expanding and...

Clorius weatherproof thermostats

The thermostat is particularly suitable...

Truyền Động Điện-AVM234S

AVM 234S: 2500N Valve actuator with SUT...

Cảm Biến Nhiệt Độ

The temperature sensors are used for...

Controller ER 3000

It is specially designed for large...

Controller ER 2000

Controller ER 2000 & ER 3000 Clorius...

Clorius duostats

Duostats are Clorius thermostats, type...

Thermostatic valve

Thermostatic valve bodies in...