Steam Tracing

Thermon cung cấp một giải pháp sấy bằng hơi nóng để cấp nhiệt cho đường ống từ chống đóng băng đến bảo trì quá trình nhiệt độ cao. Các hợp chất truyền nhiệt của Thermon làm tăng hiệu suất truyền nhiệt của các bộ dò hơi thông thường lên 1000%. Bộ theo dõi nhiệt có thể tiếp cận việc truyền nhiệt của một hệ thống đầy đủ.

 

 

Hệ Thống Sấy Hơi Nóng

ThermoTube Preinsulated tubing

ThermoTube is a single insulated...

Ống Lấy Mẫu - Tubetrace with MI

Tubetrace with MI - for freeze...

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with HPT

TubeTrace with HPT - 5for freeze...

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with VSX

TubeTrace with VSX - 4for freeze...

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with HTSX

TubeTrace with HTSX - 3for freeze...

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with FP

TubeTrace with FP - 2for freeze...

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with BSX

TubeTrace with BSX - 1for freeze...

BTS-Steam Tracer

SafeTrace BTS is a metallic tracer tube...

SLS-IT Steam Tracer

SafeTrace SLS-IT is a metallic tracer...

DLS-IT Steam Tracer

SafeTrace DLS-IT is a metallic tracer...

Keo Truyền Nhiệt

Thermon Heat Transfer Compounds...

HeetSheet- Gia Nhiệt Cho Bể

HeetSheet tank heating units are...