Hệ Thống Sấy Nhiệt Dùng Điện

Các yêu cầu đặt trên các hệ thống sấy nhiệt khác nhau dựa trên các thông số thiết kế cụ thể cho từng ứng dụng. Để đáp ứng những nhu cầu này, Thermon sản xuất nhiều loại cáp sấy điện và hệ thống điều khiển .

Page 1 of 2

Hệ Thông Sấy Điện

Dây Gia Nhiệt VSX™

VSX™ - for freeze protection or...

Electronic Thermostats

Controlling a heat tracing circuit can...

Dây Gia Nhiệt-HTSX™

HTSX™ - for freeze protection or...

Điều Khiển Nhiệt Độ-Tracenet ECM

Tracenet ECM - designed for all ambient...

Dây Gia Nhiệt-RSX™ 15-2

RSX™ 15-2 - for freeze protection or...

TC-Ambient

TC-Ambient - adjustable ambient control...

Dây Gia Nhiệt - BSX™

BSX™ - for freeze protection or...

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with FP

TubeTrace with FP - 2for freeze...

Self-Regulating Heating Cables

Self-regulating heating cables increase...

Terminator ZT

Terminator ZT - freeze protection and...

Parallel Constant Watt Heating Cables

Parallel constant watt heating cables...

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with VSX

TubeTrace with VSX - 4for freeze...

Power-Limiting Heating Cables

HPT™ - for freeze protection or...

B7-15140

B7-15140 - designed to provide ambient...

Dây Gia Nhiệt -Dây Điện Trở Đốt KSX™

KSX™ - for freeze protection or...

Terminator ZP-Ambient

Ambient Mechanical Thermostat

Dây Gia Nhiệt -Dây Điện Trở Đốt RSX

RSX Foundation Heating - for foundation...

Dây Gia NHiệt-MIQ™

MIQ™ - for freeze protection or...

Page 1 of 2