7010 – Van an toàn góc

7010 – Van an toàn góc

van an toàn góc 7010
van an toàn góc 7010

Chỉ đơn giản là xếp hạng nhiệt độ và áp suất cao nhất của bất kỳ sản phẩm nào cùng loại. Vận hành bằng khí nén cho các ứng dụng chu kỳ cao. Nhiều tùy chọn với giao hàng nhanh chóng có sẵn. Được thiết kế cho nhiều loại phương tiện tích cực bao gồm chất lỏng, khí và hơi nước.

Kích thước:

1/4 “- 3”

Áp lực:

232 psi, 580psi

Vật chất:

Thép không gỉ CF8M

Đồng 5 (RG5)

Thau

Nhiệt độ:

Nhiệt độ môi trường -22 ° F lên đến 338 ° F

Ứng dụng từ -148 ° F đến 428 ° F