WILI VINH DỰ ĐÓN CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WILI VINH DỰ ĐÓN CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Thành lập vào những ngày đầu tháng 07 năm 2014, trải qua quãng thời gian 7 năm hình thành và phát triển với chủ trương, định hướng phát triển bền vững từ gốc, Ban Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Wili cùng cán bô nhân viên đã đồng lòng, quyết tâm xây dựng nền móng vững chắc từ những bước đi đầu tiên bằng việc triển khai áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và kết quả từ sự quyết tâm đó đã được hiện thực hóa bằng việc vào ngày 05 tháng 07 năm 2021 vừa qua – đúng vào dịp sinh nhật tròn 7 tuổi của Wili. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Wili đã vinh dự đón chứng nhận ISO 9001:2015 do Công ty Cổ phần Chứng nhận Việt Nam cấp cho phạm vi hoạt động:
“Kinh doanh van các loại và thiết bị gia nhiệt, giải nhiệt./.”
Bất kỳ một phạm trù ngành nghề nào sức cạnh tranh trên thị trường cũng vô cùng khốc liệt, đối với những doanh nghiệp đi sau áp lực lại càng lớn hơn: thương hiệu, uy tín, thị phần, … Chính vì vậy, cần tìm định hướng riêng để bước từng bước vững chãi, chậm, chắc nhưng không thụt lùi và để làm được những việc đó trước hết bản thân nội tại Doanh nghiệp phải là một cơ thể khỏe mạnh, có sự gắn kết theo hệ thống từ Ban Lãnh đạo công ty tới các bộ phận phòng ban, từ mỗi vị trí cá thể với nhau, các chân rết có kết hợp tốt, đồng điệu thì mới di chuyển cả một hệ thống mềm mại, đồng bộ hạn chế các lỗi xảy ra, giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí tăng cơ hội và việc áp dụng thuần thạo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 là công cụ hữu hiệu giúp Doanh nghiệp thực hiện đươc mục tiêu, định hướng phát triển bền vững đã đề ra. Chúng ta không nên đợi lớn mới làm, không thể sắp xếp bài bản khi đã mở rộng quy mô, đã có thị phần trên thị trường mới áp dụng, vững nên bắt đầu từ gốc.
Từ những bước đi đầu tiên này Công ty Trách nhiệm hữu hạn Wili ngầm khẳng định với khách hàng, đối tác:

Giá trị bền vững tạo dựng từ cốt lõi của Doanh nghiệp

wili-iso
wili – iso