Wili Đại Diện Phân Phối RUFFNECK , NORSEMAN , CALORITECH , 3L FILTERS, CATA-DYNE

Wili Chính thức trở thành đại lý ủy quyền của hãng Thermon , USA vào năm 2015.
Vào năm 2019, Thermon mua và xáp nhập hãng CCI Thermal là công ty sở hữu các thương hiệu RUFFNECK , NORSEMAN , CALORITECH , 3L FILTERS.

Chính vì vậy, Wili tiếp tục được sự tín nhiệm của Thermon và được họ ủy quyền đại diện bán hàng các thương hiệu RUFFNECK , NORSEMAN , CALORITECH , 3L FILTERS

 •  Cata-Dyne
  Explosion-Proof Gas
  Catalytic Heaters
 •  Ruffneck
  Heaters for the
  Harshest Environments
 • Caloritech
  Engineered Electric Heat
 • Fastrax
  Transportation Heaters
 • Velocity
  Transportation Heaters
 • 3L Filters
  Engineered Filtration System
 • Norseman
  Electric Explosion-Proof Heater
wili.VN
wili.VN