Dây Gia Nhiệt VSX™-HT

VSX-HT – for freeze protection or temperature maintenance to 149°C (300°F)

VSX-HT
VSX-HT

Manufacturer: Thermon

Description

VSX-HT

Self-Regulating Heating Cable
High performance VSX self-regulating heating cables are designed specifi cally for process temperature maintenance or freeze protection where high maintain temperatures or high temperature exposure is required. VSX withstands the temperature exposures associated with steam purging.
The heat output of VSX cable varies in response to the surrounding temperature by reducing its thermal output with increasing temperature and can be overlapped without temperature upset damage to the cable.
Operating Voltage: 110-120 or 208-277 VAC
Maximum Maintenance Temperature: 149°C

VSX™

Request for Quote

PRODUCT LITERATUREINSTALLATION VIDEOS
VSX Product Specification
Terminator Product Specification
System Accessories
Electric Heat Tracing Maintenance & Troubleshooting Guide
Electrical Safety Precautions for Electric Heat Tracing
Material Safety Data Sheets

Catalog Number
120 Vac Nominal
Catalog Number
240 Vac Nominal
Power Output
at 50°F (10°C)
w/ft (m)

Cáp sưởi ấm tự điều chỉnh
Cáp sưởi ấm tự điều chỉnh VSX hiệu suất cao được thiết kế chuyên biệt để duy trì nhiệt độ quy trình hoặc bảo vệ chống đóng băng khi yêu cầu nhiệt độ duy trì cao hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao. VSX chịu được nhiệt độ tiếp xúc với quá trình tẩy rửa bằng hơi nước.
Sản lượng nhiệt của cáp VSX thay đổi theo nhiệt độ xung quanh bằng cách giảm nhiệt ra khi nhiệt độ tăng và có thể được chồng lên nhau mà không làm hỏng cáp do nhiệt độ.
Điện áp hoạt động: 110-120 hoặc 208-277 VAC
Nhiệt độ bảo trì tối đa: 149 ° C