Các Mã Ống Trích Mẫu , Ống Lấy Mẫu Khí Thải Phổ Biến

Các Mã Ống Trích Mẫu Phổ Biến

Ống Lấy Mẫu Khí Thải
Với mục đícg giữ nhiệt, chống đọng sương của mình, ống lấy mẫu khí thải liên tục có một vai trò rất quan trọng trong hệ thống mặc dù chiếm một tỷ trong vốn rất nhỏ (<5%).

Vấn đề quan trọng nhất của ống trích mẫu là vấn đề nhiệt độ và nó phải được tính toán cẩn thận tùy vào điều kiện của từng dự án cụ thể.

Trải qua gần 10 năm trong ngành, Đội ngũ kỹ thuật Wili đúc kết được một số mã sau có thể giúp khách hàng tiến hành nhanh việc lựa chọn ống trích mẫu phù hợp với nhu cầu của mình.
Tuy nhiên , các mã này cũng chỉ được thiết kế ở một số điều kiện nhất định phổ biến, Quý khách cần tham khảo ý kiến của chúng tôi về các điều kiện cụ thể của mình ,

 

Nhiệt độ duy trì Bundle OD Công Suất
Max 110 SE-6T1-69-7-ATP-1-M 25mm HTSX 49W/m Control
max 110 ME-6T2-69-7-ATP-1-M 39mm HTSX 49W/m No Control
Max 120 ME-6T2-71-7-ATP-1-M 39mm HTSX 66W/m No Control
Max 120 ME-6T1-55-7-6T1-ATP-1-MXINS(1.5″) 1.5″ HPT 49W/m Control
Max 130 ME-6T2-57-7-ATP-1-XINS(40)-M: 40mm OD HPT-66W/m Control
Max 140 ME-6T2-57-7-ATP-1-XINS(42)-M: 42mm OD HPT-66W/m Control
Max 150C ME-6T1-55-7-6T1-ATP-1-MXINS(2.25″): 150C 2.25″ OD HPT 49W/m Control
Max 180 ME-6T2-55-7-ATP-1-XINS(3.25″)-M

M/SS-MG8-TN18-71433 24,0V

82mmOD HPT 49W/m Control

 

Max 173C ME-6T2-57-7-ATP-1-XINS(3.25″)-M 82mm OD HPT 66W/m Control
heated sample gas lines
heated sample gas lines
heated sample gas lines
heated sample gas lines

heated sample gas lines