Van Hòa Trộn Nhiệt Clorius Mixing Valve L3F

Van Hòa Trộn Clorius Mixing Valve L3F

 

Thông tin sản phẩm
VAN L3F, VI / ANSI FLANGES
Bảng dữ liệu số 2.2.08
Hai van điều khiển ba chiều một chỗ ngồi loại L3F (Gun Metal) được thiết kế để điều chỉnh nước nóng áp suất thấp, trung bình và cao – và nước biển nóng và lạnh.
Các van được sử dụng kết nối với một trong các bộ điều chỉnh nhiệt độ của chúng tôi trong hệ thống điều khiển cho các quy trình công nghiệp hoặc lắp đặt hàng hải.
clorius mixing valve l3f
clorius mixing valve l3f
Đặc trưng:
• Thiết kế đơn giản đảm bảo các điều khiển đáng tin cậy và giảm thời gian chết tốn kém.
• Có thể được sử dụng cho cả trộn và chuyển hướng.