Bộ điều khiển nhiệt độ có thể điều chỉnh E4X-35235 and E4X-1

Bộ điều khiển nhiệt độ có thể điều chỉnh E4X-35235 and E4X-1

E4X-35235 và E4X-1 được thiết kế để sử dụng làm bộ điều nhiệt điều khiển có thể điều chỉnh được cho các ứng dụng bảo vệ đóng băng và duy trì nhiệt độ yêu cầu cảm biến tường ống hoặc tường bể.
E4X-35235 và E4X-1 được thiết kế để kín nước, sử dụng trong môi trường khói bui, ăn mòn

E4X-35235 

Vỏ bọc NEMA 4X phi kim loại cung cấp khả năng bảo vệ kín nước, kín bụi và chống ăn mòn cho công tắc điều nhiệt.

E4X-1 

Vỏ bọc NEMA 4X phi kim loại kết hợp các chức năng điều chỉnh nhiệt và kết nối nguồn cáp sưởi thành một thiết bị duy nhất có thể được lắp đặt trực tiếp vào ống tản nhiệt (hoặc với vòi phun nhô ra từ bể chứa). E4X1 cung cấp khả năng bảo vệ kín nước, kín bụi và chống ăn mòn cho công tắc điều chỉnh nhiệt trong khi cho phép một cáp gia nhiệt đi vào qua bộ xúc tác lắp.
Bộ điều nhiệt E4X-35235 và E4X-1 được phê duyệt để sử dụng ở các địa điểm bình thường (không được phân loại nguy hiểm).

RATINGS E4X-35235 AND E4X-1

Voltage rating…………………………….125/240/277/480 Vac
Switch rating…………………………………. 30/30/25/15 amps
Switch type ……………………………………………………SPST 1
Electrical connection 2 ………….screw terminals on switch
Adjustable control range…. 35°F to 235°F (2°C to 113°C)
Maximum control differential ……………………….9°F (5°C)
Maximum bulb exposure temperature…….300°F (149°C)
Bulb dimensions ……………… 1/4” x 6-3/8” (6.4 x 162 mm)
Bulb material……………………………….nickel-plated copper
Capillary length E4X-35235 …………………………………………….6’ (1.8 m)
E4X-1 ………………………………………………..5’ 6” (1.7 m)
Capillary material…………………………nickel-plated copper